opportune design

royal palace 303, jinnan 1-5-4, shibuya-ku, tokyo
tel: 03-6416-5994
email: [email protected]

project:
Ayano Go 2009-2013

media:
book

client:
Gentosha

photo:
sugi
takeshi miyamoto
seiji mizuno
kohei matsuki
katsunari kawai
koji kakubari
eiki mori
kazuhiro fujita